کنتاکتور

کنتاکتور

 

کنتاکتور شیلین الکتریکAC Contactor (S-P Series)

• Coil Voltage (AC): 12 ~ 380V
• Rated Current (AC3): 6 ~ 600A
• Auxiliary Contacts (Included):
Range: 12 ~ 25A (1NO 1NC)
Range: 30 ~ 600A (2NO 2NC)


DC Contactor (SD-P Series)کنتاکتور شیلین الکتریک

• Coil Voltage (DC): 12 ~ 220V
• Rated Current (AC3): 11 ~ 21A
• Auxiliary Contacts (Included):
Range: 11 ~ 21A (1NO 1NC)

 


Auxiliary Contacts Blockکنتاکتور شیلین الکتریک

• Top Mounting Auxiliary Contacts:
AP-02 (2NC) / AP-11 (1NO 1NC)
AP-20 (2NO) / AP-22(2NO 2NC)
AP-31 (3NO 1Nc) / AP-40 (4NO)

• Side Mounting Auxiliary Contacts:
APS-11: 1NO 1NC


Capacitor Contactor (S-PSC Series)کنتاکتور شیلین الکتریک

• Coil Voltage (AC): 220 - 380V
• Rated Current (AC3): 16 ~ 86A
• Rated Capacity:12.5 ~ 60KVAR
• Auxiliary Contacts (Included):
S-P11SC: 1NO 1NC
S-P16SC: 2NO 1NC
S-P21SC: 2NO 1NC
S-P35SC: 3NO 2NC
S-P60SC: 3NO 2NC
S-P80SC: 3NO 2NC


Control Contactor (SR-P Series)کنتاکتور شیلین الکتریک

• Coil Voltage (AC): 12 ~ 380V
• Rated Current (AC3): 16A
• Auxiliary Contacts (Included):
SR-P40 (4Contacts)
SR-P50 (5Contacts)
SR-P80 (8Contacts)

 

دانلود ماهنامه نیروپرداز(مردادماه)

دانلود ماهنامه نیروپرداز(تیرماه)

دانلود تقویم نمایشگاههای سراسر کشور

دانلود تقویم 1393

دانلود تقویم 1393 همراه با عکس های زیبا

دانلود کاتالوگ محصولات شیلین الکتریک