کنتاکتور

کنتاکتور

 

کنتاکتور شیلین الکتریکAC Contactor (S-P Series)

• Coil Voltage (AC): 12 ~ 380V
• Rated Current (AC3): 6 ~ 600A
• Auxiliary Contacts (Included):
Range: 12 ~ 25A (1NO 1NC)
Range: 30 ~ 600A (2NO 2NC)


DC Contactor (SD-P Series)کنتاکتور شیلین الکتریک

• Coil Voltage (DC): 12 ~ 220V
• Rated Current (AC3): 11 ~ 21A
• Auxiliary Contacts (Included):
Range: 11 ~ 21A (1NO 1NC)

 


Auxiliary Contacts Blockکنتاکتور شیلین الکتریک

• Top Mounting Auxiliary Contacts:
AP-02 (2NC) / AP-11 (1NO 1NC)
AP-20 (2NO) / AP-22(2NO 2NC)
AP-31 (3NO 1Nc) / AP-40 (4NO)

• Side Mounting Auxiliary Contacts:
APS-11: 1NO 1NC


Capacitor Contactor (S-PSC Series)کنتاکتور شیلین الکتریک

• Coil Voltage (AC): 220 - 380V
• Rated Current (AC3): 16 ~ 86A
• Rated Capacity:12.5 ~ 60KVAR
• Auxiliary Contacts (Included):
S-P11SC: 1NO 1NC
S-P16SC: 2NO 1NC
S-P21SC: 2NO 1NC
S-P35SC: 3NO 2NC
S-P60SC: 3NO 2NC
S-P80SC: 3NO 2NC


Control Contactor (SR-P Series)کنتاکتور شیلین الکتریک

• Coil Voltage (AC): 12 ~ 380V
• Rated Current (AC3): 16A
• Auxiliary Contacts (Included):
SR-P40 (4Contacts)
SR-P50 (5Contacts)
SR-P80 (8Contacts)

 

دانلود ماهنامه نیروپرداز(شهریورماه)

دانلود ماهنامه نیروپرداز(مردادماه)

دانلود ماهنامه نیروپرداز(تیرماه)

دانلود تقویم نمایشگاههای سراسر کشور

دانلود تقویم 1393

دانلود تقویم 1393 همراه با عکس های زیبا

دانلود کاتالوگ محصولات شیلین الکتریک